tunglt Archive

Các loại thực phẩm mà rồng nam mỹ có thể ăn được

Nuôi con vật gì cũng vậy bạn cần phải quan tâm đến chế độ ăn uống của chúng như nào, chúng ăn được gì, thích ăn gì và không ăn được gì. Bài viết dưới đây mình sẽ chia sẻ cách nuôi rồng nam mỹ http://vietpetgarden.net/rong-nam-my/ và chia sẻ các loại thực phẩm mà mình thường