thuanh Archive

Sự riêng biệt của tiếng Nhật

Tiếng Nhật đang ngày càng được yêu thích và được nhiều người chọn để học như một ngôn ngữ thứ hai, phục vụ cho việc đi du học, đi du lịch hay làm việc trong cái công ty Nhật Bản. Nhiều người chọn học tiếng Nhật không chỉ vì yêu thích đất nước, văn hóa,