longnt Archive

Điểm hiến máu trong ngày

Hàng năm không ít các cuộc vận động hiến máu lớn trên cả nước đã diễn ra với quy mô và chất lượng lớn. Ngoài ra phải kể đến các điểm hiến máu trong ngày đang nóng hơn bao giờ hết. Nhằm mục đích phục vụ cho tất cả những ai có nhu cầu hiến