THÔNG QUA KẺ ĐỊCH ĐỂ HIỂU CHÍNH MÌNH thẩm mỹ

Làm thê nào để phát hiện ra những ưu nhược điểm của mình; để rồi tìm lấy cơ hội? Giả dụ như đối thủ của bạn triển khai thế tấn công, bạn phòng vệ như thê nào để tiến lên và đánh bại được anh ta?

Trận chiến tấn công phòng ngự giữa địch và bạn; nhấn mạnh sự phát huy sở trường của bên B; che đậy vợi đi sổ đoản của bên B; nhắm đúng vào đó mà tấn công; đối vói một trận chiến tấn công phòng ngự như vậy; giúp cho mình càng hiểu rõ thêm về tình hình địch và ta.

Để càng rõ thêm về ưu và nhược điểm của bản thân; ngoài tìm hiểu từ chỗ người bạn tốt ra còn có thể bắt đầu từ chỗ kẻ địch thẩm mỹ.

Có những lúc kẻ địch lại còn hiểu rõ hơn cả những người bạn tốt hay ngay cả chính bản thân bạn hiểu về bạn.

Tự hỏi mình: “kẻ địch sẽ triển khai tấn công từ phía nào” phân tích tình hình của mình; dần dần nghiên cứu xem có trở thành đối tượng tấn công của quân địch không; sau đó lại hỏi: “Tại sao quân địch lại tấn công từ đó”.

Bởi vì sự phòng ngự của mặt đó rất là yếu; rất dễ tạo ra chỗ khuyết; đi sâu vào phản tích chỗ khuyết có thể xuât hiện đó; cuối cùng là xem xuất hiện vấn đề gì để kịp thời bổ cứu.

Trang chủ thammyviensg.net

sức khỏe

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *