Chỉ định thầu được Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Trước hết Gold Tower 275 Nguyễn Trãi phải lập đề cương dự toán công tác chuẩn bị đầu tư, trong đó có dự toán của các gói thầu chuẩn bị đầu tư để chủ đầu tư phê duyệt, bao gồm: Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường,…… căn cứ vào giá trị gói thầu được duyệt so sánh với quy định pháp luật đấu thầu, bạn quyết định việc chỉ định thầu hay đấu thầu. Theo quy định, trước khi thực hiện Gold Tower 275 Nguyễn Trãi phải có giá gói thầu được phê duyệt. Gold Tower 275 Nguyễn Trãi muốn hỏi nếu một đơn vị được chỉ định làm tư vấn lập dự án mà đơn vị đó lại đi thuê thiết kế thì có được không? Các bạn cho cao kiến với. Cám ơn nhiều. Chắc đơn vị bạn phải có chức năng thiết kế thì mới được chỉ định lập dự án, và có thể đơn vị bạn lại chưa có quân để làm hồ sơ nên mới phải đi thuê. Nếu đúng với những gì mình đã nêu thì bạn có thể thuê thiết kế tốt, chả sao cả, bạn cứ làm hợp đồng thuê tổ thiết kế riêng, con dấu vẫn là của cty bạn. Lách thì dăm bảy đường lách, kiểu gì cũng có 1 cách lách cho mình mà bạn. Bên bạn lập dự án về công trình loại gì thế? Theo mình: Khi dự án được đầu tư bằng nguồn vồn ngân sách nhà nước thì việc một đơn vị được chỉ định tư vấn lập dự án mà đi thuê thiết kế là không được.Vì như vậy đơn vị này chưa đủ năng lực thực hiện.
Theo quy định khi chỉ định thầu, Chủ đầu tư phải xác định được (chịu trách nhiệm) Công ty có đủ năng lực để thực hiện dự án thì mới chỉ định thầu. (Còn việc lách luật như thế nào thì mình mạn phép không bàn đến.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *