Thảo luận Dự án gold Tower

Bây giờ thì rõ rồi,Dự án gold Tower phải lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu và Nghị định 85(có hiệu lực từ 01/12/2009),đừng quan niệm đây là vốn của em mà thực hiện không đúng quy định của PL.Trong lựa chọn nhà thầu Dự án gold Tower có 2 quyền:quyết định lựa chọn nhà thầu và xử lý tình huống trong đấu thầu .Đây cũng là khâu rút ngắn thời gian ĐT do Cp phân cấp để cải cách thủ tục HC và dần tiến tới thông lệ quốc tế;tuy nhiên CĐt phải chịu hoàn toàn trách nhiêm trước PL về các quyết định của mình. nhưng nếu như Dự án gold Tower nói thì trước khi có 85/2009/NĐ-CP, 12/2009/NĐ-CP thì những điểm như Dự án gold Tower nói cũng đương nhiên Chủ đầu tư (nếu là công ty cổ phần tư nhân vay vốn tín dụng đầu tư) cũng đã được làm như trên rồi; phải chăng điểm này mở ra áp dụng đối với công ty nhà nước thì cách thức khác trước kia (nói tóm lại là vốn nhà nước chiếm 51% tức là nhà nước nắm quyền chi phối) thì Chủ đầu tư không phải báo cáo cấp trên trong việc xử lý các tình huống đấu thầu, thanh quyết toán…? Đúng như chú Vóc đã bình luận: Chủ đầu tư có quyết định lựa chọn nhà thầu, xử lý tình huống trong đấu thầu và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp vượt thẩm quyền của Chủ đầu tư và đương nhiên khi đó Chủ đầu tư phải báo cáo lên người có thẩm quyền.
Ví dụ: việc tổ chức đấu thầu có giá dự thầu làm vượt tổng mức đầu tư, số lượng nhà thầu nộp HSDT ít hơn 3 nhà thầu; điều chỉnh dự án làm vượt TMĐT chẳng hạn v.v…
Bạn nghiên cứu thêm một số văn bản quy phạm về đầu tư xây dựng sẽ thấy điều này.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *