Khám sức khỏe định kì có được quan tâm?

Nhiều nghiên cứu đã không chứng minh được rằng những người có kỳ khám sức khỏe  hàng năm hoặc dự phòng có kinh nghiệm sức khoẻ và tuổi thọ cao hơn những người không có các kỳ thi thường lệ. Tại sao rất khó để chứng minh điều gì mà trực giác cảm thấy rõ ràng? Câu trả lời là kết quả nghiên cứu phụ thuộc vào những gì được đo lường.

 

Theo truyền thống, kỳ thi hàng năm là thời gian để bệnh nhân tạm dừng và xem xét sức khoẻ của họ, và có cuộc trò chuyện với Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của họ. Điều quan trọng là phát triển mối quan hệ với người, người có thể phải giúp bạn với các quyết định chăm sóc sức khoẻ đột ngột, khó khăn. Thật không may, mô hình chăm sóc y tế phân mảnh mới đã làm suy yếu giá trị của mối quan hệ Nhà cung cấp Bệnh nhân này. Nhiều Nhà Cung Cấp Chăm Sóc Chính không theo bệnh nhân của họ đến bệnh viện, nơi phần lớn những quyết định khó khăn này xảy ra.

Trong một cuộc khám sức khoẻ thường lệ khi người đó không có khiếu nại cụ thể, nghiên cứu đã không tìm thấy giá trị với việc lắng nghe (nghe) phổi để tìm ra ung thư phổi. Tuy nhiên, cách tiếp cận nào có nhiều khả năng hơn để giúp một người ngừng hút thuốc: 1) đọc sách mỏng, 2) đi họp nhóm nặc danh của người hút thuốc, hoặc 3) có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khuyến khích bạn dừng lại sau khi nghe phổi của bạn? Bạn hiểu được khó khăn trong việc nghiên cứu nhiều biến thể của nghệ thuật y học.

Hệ thống mới phát triển mạnh về sự nhất quán, ủng hộ một cách tiếp cận phân mảnh các hộp kiểm để đảm bảo tất cả các mục hiện tại và cập nhật. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, từ từ bị bỏ đói và không được cạnh tranh, đã bị chỉ trích vì đã có một lượng lớn bệnh nhân có dịch vụ chăm sóc sức khoẻ dự phòng lỗi thời. Điều này thoái hóa thành một chương trình không có hiệu quả của nhắc nhở đến từ nhiều nguồn. Nó không phải là bất thường để có được một lời nhắc nhở cho chụp X-quang của bạn từ công ty bảo hiểm của bạn, nhóm X quang, bác sĩ phẫu thuật vú và nhà cung cấp chăm sóc ban đầu. Và nếu bạn thay đổi công ty bảo hiểm (như chúng tôi đang khuyến khích làm để giảm chi phí), không có lời nhắc nhở. Có bao nhiêu nhà cung cấp dịch vụ đã thay đổi thực tế của họ hoặc chuyển ra khỏi thị trấn? Không nhắc nhở. Bạn có thể thấy sự cố.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *