Dịch vụ máy đi bộ bằng điện tốt nhất Hà Nội

Cung cấp máy đi bộ bằng điện

. Trong vụ Hồng Hoa Dịch Quán, Yến. kiện Liên (1992), Tòa án cho rằng một sân bay công cộng không phải là diễn đàn công cộng. Theo quan điểm của Tòa án về máy chạy bộ bằng điện giá rẻ, thậm chí các sân bay nhà nước cần phải do các công ty thương mại quản lý để đem lại lợi nhuận. Không giống như các quảng trường thành phố, sân bay không có tiền lệ là nơi công chúng tụ tập và phát biểu, và chính phủ không mở các nơi này để dành cho quyền tự do biểu đạt theo.

Tu chính án thứ nhất nói chung. Thế còn các khu mua sắm máy chạy bộ điện giá rẻ mà ngày càng được sử dụng như các quảng trường thuộc ngoại ô thành phố, nơi mọi người không chỉ đến mua sắm mà còn tụ tập, giải trí, và tham gia các  máy tập chạy bộ đài loan ? Sau khi một số quyết định thăm dò máy chạy bộ điện và  sự kết hợp giữa tính chất riêng tư công cộng của các trung tâm thương mại lớn nhỏ, cuối cùng Tòa án phán quyết rằng một trung tâm thương mại nói riêng không.

Có thể mua các lọa máy chạy bộ nào:

  • Mua áy chạy bộ bằng điện
  • Mua máy chạy bộ cơ
  • Mua máy chạy bộ tài phát

Khu mua sắm máy chạy bộ đa năng

có chức năng tương tự như một quảng trường thành phố, vì vậy chủ sở hữu máy chạy bộ điện uy tín là một cá nhân có thể hạn chế sự biểu đạt mà không cần quan tâm đến Tu chính án thứ nhất. Tuy nhiên, một số tòa án cho rằng theo luật tiểu bang, các trung tâm đó được mở cho hoạt động biểu đạt ở nơi công cộng. Giả sử một ai đó định tống tiền bạn, đe dọa tiết lộ một bí mật đen tối trong quá khứ của bạn trừ khi bạn đưa cho cô ta một số tiền

máy chạy bộ.

Hoặc giả sử một nhà sản xuất nơi bán máy chạy bộ muốn phát hành một tạp chí chứa đầy hình ảnh ấu dâm. Liệu họ có thể làm như vậy mà không bị trừng phạt và yêu cầu sự bảo vệ của Tu chính án thứ nhất? Hầu hết mọi người đồng ý rằng một số phát ngôn sẽ nhận được sự bảo vệ đầy đủ của hiến pháp còn một số thì không. Vấn đề ở đây là vạch ra ranh giới của sự giới hạn máy tập chạy bộ giảm cân. Để xác định một phát ngôn được bảo vệ đầy đủ, bảo vệ từng phần,

máy tập chạy bộ gia đình không được bảo vệ, Tòa án bắt đầu bằng các học thuyết của Tu chính án thứ nhất. Xem xét từ khía cạnh về nơi trao đổi ý kiến phát ngôn hoặc hành vi giao tiếp có giá trị chính yếu, vì đó là một phần của cuộc tranh luận về xã hội. Phát ngôn mà không đóng góp vào tranh luận xã hội thì không đáng được hưởng mức độ bảo vệ tương tự như phát ngôn đã đóng góp vào tranh luận xã hội

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *